Bolívie

Bolívie patří mezi nejchudší země Jižní Ameriky a přitom je to země bohatá na nerostné bohatství. Zároveň je tu překrásná příroda, i když obvykle v poměrně vysoké nadmořské výšce…