Jaisalmer 16. 10. 2010

Jaisalmer je nejzápadnější město prakticky v poušti u hranic s Pákistánem. Jeho 2 největší atrakce jsou staré město za hradbami pevnosti, a pak hlavně výlety do pouště na velbloudech. My jsme začali nejprve s památkami. Ve městě je komplex 7 Jainistických chrámů, které jsou navzájem propojené. Jainistické chrámy se dost podobají hinduistickým a přesto že se nám věnoval průvodce – mnich a vysvětloval nám význam jednotlivých bohů, bůžků a démonů, kterých je celkově na tisíce, nemohu se zbavit dojmu, že v tomto je nám známější křesťanství značně jednodušší.

Maharádžův palác (zatím) obdivujeme jen z venku

Maharádžův palác

V pevnosti stále žije 2000 lidí a většina z nich vidí snadnou obživu v ubytovávání turistů. Svá obydlí tak mění na hotýlky. Ačkoliv pevnost vypadá dost bytelně, právě v dnešní době je nejvíce ohrožena turismem a velkou spotřebou vody, která způsobuje extrémní erozi.

Jako poslední atrakci jsme si vybrali Salim Singh-ki-Haveli, dům výběrčího cla, kde jsme dostali obsáhlý výklad např. toho, jak byl dům postaven (pouze z kamene, dřeva a kovových spojek), proč byly schody na schodištích nepravidelně vysoké (aby nepřátelé zakopli a vzbudili spící obránce) nebo jak měl v horním patře majitel zařízenou historickou „diskotéku“ – místnost se spoustou zrcadel po stěnách i a stropě, která ji jednak dokonale prosvětlila i z několika málo olejových lamp, ale také opticky znásobila počet tanečnic 🙂

Salim Singh-ki-Haveli, dům výběrčího cla